Posouzení růstu hlavy

Za fyziologických okolností se FOO po narození velmi rychle zvětšuje (přírůstek do 12 měsíců života kolem 10 cm) a již kolem 6 let věku dosahuje přibližně 90 % své konečné hodnoty (tzv. „neurální typ růstu“). Již při narození je patrný rozdíl mezi průměrnou velikostí mozkové části hlavy chlapců a u dívek…

Klíčová slova

frontookcipitální obvod • mikrocefalie • makrocefalie

Růst hlavy (tzv. frontookcipitální obvod, FOO) posuzujeme zejména v časném věku, protože je ukazatelem růstu mozku.

 

Fyziologický vývoj

Za fyziologických okolností se FOO po narození velmi rychle zvětšuje (přírůstek do 12 měsíců života kolem 10 cm) a již kolem 6 let věku dosahuje přibližně 90 % své konečné hodnoty (tzv. „neurální typ růstu“). Již při narození je patrný rozdíl mezi průměrnou velikostí mozkové části hlavy chlapců a u dívek. Tento sexuální dimorfismus velikosti mozkovny činí při narození 1 cm (dívky 35 cm, chlapci 36 cm – průměrné hodnoty), v dospělosti 2 cm (ženy 55 cm, muži 57 cm – průměrné hodnoty).

FOO je geneticky předurčen a u většiny zdravých jedinců se pohybuje v percentilovém pásmu shodném s matčiným nebo otcovským. FOO posuzujeme i ve vztahu k celkové velikosti těla dítěte: u proporcionálních a eutrofických dětí odpovídá percentilové pásmo FOO přibližně percentilovému pásmu jejich tělesné délky, resp. tělesné výšky.

Varianty normy a patologické stavy

Variantou zdravé normy jsou jedinci s fami liárně malou nebo familiárně velkou mozkovnou (FOO 90. percentil). S podprůměrně malým (resp. velkým) obvodem hlavy se u zdravého dítěte (jakékoliv tělesné výšky) setkáváme tam, kde jeden z rodičů má podprůměrnou (resp. nadprůměrnou) velikost mozkovny. U průměrných hodnot FOO mluvíme o normocefalii.

Mikrocefalie

Hodnoty FOO pod 3. percentilem se označují jako mikrocefalie. Pokud se s mikrocefalií setkáme u dítěte se zcela normálním psychosomatickým vývojem, najdeme obvykle stejný stupeň mikrocefalie již v první příbuzenské linii (matka s hodnotou FOO menší než 52 cm, otec 54 cm). Naopak nonhereditární mikrocefalie velmi často doprovází závažná postižení CNS (dětská mozková obrna, geneticky podmíněné syndromy, těžká nedonošenost atd.).

Podprůměrný rozvoj velikosti mozkovny (relativně klesající FOO v percentilovém grafu) je často důsledkem závažné chronické malnutrice u kojenců i dětí. Stupeň jejich dystrofie velmi často odpovídá zjištěné velikosti odchylky FOO od normy.

Například u kojence se závažnou chronickou malnutricí, který má hodnotu FOO pod 10. percentilem, ale normocefalické rodiče, je podprůměrný růst mozkovny jednoznačně důsledkem jeho dlouhodobého neprospívání. Mikrocefalie je jen velmi vzácně důsledkem předčasného uzávěru lebečních švů (jen u tzv. komplexní kraniosynostózy).

Makrocefalie

Makrocefalie (FOO nad 97. percentilem), pokud není hereditární, doprovází např. hydrocefalus, makrosomii (i obezitu) či skafocefalii (předčasný uzávěr sagitálního švu).

 

Měření obvodu hlavy

Definice: frontookcipitální obvod je horizontálním obvodem mozkové části hlavy.

Orientační body při měření: glabella, opistokranion

Glabella je kefalometrický bod mezi nadobočními oblouky na dolní části čela, nejvíce vpředu v mediánní rovině (nad kořenem nosu). Opistokranion je definován jako bod nejvíce vzdálený od bodu glabella v mediánní rovině okcipitální části hlavy. U kojenců a dětí se (někdy stejně jako u dospělých) setkáváme s klenutým čelem: největší klenutí čela ve střední čáře definuje bod metopion.

Měřící nástroje a technika měření: frontookcipitální obvod měříme pásovou mírou ( plátěnou, plastikovou, tenkou kovovou apod.) přes glabellu a opistokranion s přesností na 1 mm. Cejchovanou pásku při měření vedeme horizontálně – těsně nad obočím a přes největší klenutí týla.

U kojenců, ale i starších jedinců s klenutým čelem poskytne měření FOO přes metopion (viz výše) vyšší hodnotu obvodu než měření přes glabellu. Rozdíl může činit až 20 mm a doporučujeme proto evidovat obě hodnoty. Nejasnosti okolo náhlého „zmenšení“ či nápadného „zvětšení“ hlavy mnohdy spočívají pouze v odlišném způsobu měření FOO.

Poloha měřeného: FOO u novorozenců a nejmenších kojenců měříme vleže, u starších kojenců a dětí všech dalších věkových kategorií vsedě. Malé děti při měření sedí na klíně matky.

 

Hodnocení obvodu hlavy

Vzhledem k typu neurálního růstu (viz výše) měříme FOO od narození do 3 let věku v rámci každé preventivní prohlídky. Naměřené hodnoty porovnáváme s referenčními hodnotami FOO percentilového grafu (ČR 1991 nebo 2001). Optimální je grafické vytváření křivky FOO, která upozorní na patologický růst hlavy (hodnoty pod 3. a nad. 97 percentilem). Dynamika křivky FOO tak např. umožní odlišit familiární makrocefalii od rozvíjejícího se hydrocefalu.

 

Doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Dětská klinika

e-mail: hana.krasnicanova@lfmotol.cuni.cz

 

Posouzení růstu hlavy
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů