Vážené kolegyně a kolegové,

jsme v době, kdy se diskutuje o změnách v systému a klademe si otázky typu standard-nadstandard, spoluúčast pacienta ano-ne aj. Ačkoliv nám tyto diskuse mohou připadat reformní, bez nadsázky lze říci, že jde o běžný proces změn národního zdravotního systému, který se nevyhýbá téměř žádné zemi na světě.

Neustále se totiž mění demografické poměry, přibývají nové poznatky v medicíně, mění se politické a ekonomické podmínky. Přesto stále platí, že praktické lékařství patří k nejstarším medicínským disciplínám a není pochyb o tom, že primární péče hraje v těchto rozhodovacích procesech významnou roli. Existuje totiž mezinárodní shoda, podložená důkazy, že zdravotní systémy založené na primární péči s kvalifikovanými praktickými lékaři poskytují nákladově i klinicky více efektivní péči než systémy s malým důrazem na tento obor. Proto nelze opominout to, že přes prohlubující se specializace medicínských oborů je zpětně vyvolána potřeba odborníka s komplexním pohledem na pacienta, ani to, že ekonomický tlak vede plátce zdravotní péče ke strategiím, které by měly počítat s lékařem v první linii stále častěji.

Přestože za celoživotní vzdělávání nese odpovědnost každý sám, cílem této publikace je posílit kvalitu primární péče, posílit kompetence všeobecných praktických lékařů a ve svém důsledku odměnit lékaře pocitem osobní i profesionální seberealizace. V této souvislosti je dobře, že máme k dispozici přílohu Postgraduální medicíny, která se věnuje právě našemu oboru. Aktuální informace napříč všemi obory nám pomohou se přiblížit rčení, že „léčíš-li nemoc, někdy vyhraješ, někdy prohraješ; budeš-li léčit člověka, slibuji Ti, že zvítězíš“ (Patch Adams). Přeji vám klidné počtení v poprázdninové době s očekáváním, že se k této publikaci budete ve své každodenní náročné práci vracet.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!