Vážení čtenáři – editorial

Setkání klinických onkologů a mikrobiologů týkajícího se problematiky infekčních komplikací imunokompromitovaných pacientů

Vážení čtenáři, již pátým rokem se společně setkáváme nad výsledky pracovního setkání klinických onkologů a mikrobiologů týkajícího se problematiky infekčních komplikací imunokompromitovaných pacientů a organizovaného pod záštitou CELL (The CzEch Leukemia study group for Life – České leukemické skupiny – pro život).

V minulých čtyřech letech byla takřka zcela vyčerpána témata invazívních houbových infekcí – od diagnostiky mikrobiologické, pomocí zobrazovacích metod až po všechny možné léčebné přístupy (profylaktický, preemptivní, empirický a cílený). Posledním chybějícím kamínkem byla pravidla pro in vitro testování mikromycet k antimykotikům a tomuto tématu se na následujících stránkách věnuje v obsáhlém sdělení MUDr. Mallátová. Nosným tématem letošního ročníku se staly infekce bakteriální. Ve dvou úvodních mikrobiologických textech je konstatován nárůst infekcí způsobených nozokomiálními polyrezistentními baktériemi a nastíněny problémy z toho vyplývající – zejména pak nutnost uvážené antimikrobní terapie a snaha zabránit šíření těchto nebezpečných kmenů na odděleních a potažmo v celé republice (prof. Kolář, Mgr. Kocmanová).

Článek MUDr. Kouby a MUDr. Adámkové se věnuje klinickým projevům a diagnostice bakteriálních infekcí. Stěžejními sděleními jsou literární přehledy a doporučení pro antibiotickou profylaxi u tranplantovaných i netransplantovaných pacientů (MUDr. Haber, doc. Cetkovský), stejně tak pro empirickou a cílenou antibakteriální léčbu (MUDr. Drgoňa, doc. Žák). Poznatky jsou shrnuty ve dvou „Doporučeních odborníků“ s podporou CELL a patřičných oborových společností. Věříme, že podobně jako v letech minulých se i letošní supplementum časopisu Postgraduální medicína vycházející díky aktivitám CELL (The CzEch Leukemia study group for Life – České leukemické skupiny- pro život) stane hodnotnou součástí vaší knihovny.

Doc. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph. D.
Mgr. Iva Kocmanová
MUDr. Luboš Drgoňa, CSc.
MUDr. Jan Haber, CSc.
MUDr. Naďa Mallátová
Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph. D.
Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!