Vážení kolegové,

preventivní prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost jsou základním pilířem pediatrické péče v České republice. Systém pediatrických preventivních prohlídek se u nás vyvíjí již po řadu desetiletí a odráží vývoj medicínského poznání druhé poloviny 20. a počátku 21. století.

Díky preventivním prohlídkám včas rozpoznáváme nejen řadu závažných zdravotních postižení, ale přispíváme také k optimálnímu vývoji dětí a dospívajících v rovině somatické, neuropsychické i sociální.

Včasný záchyt zdravotních rizik u dítěte a dospívajícího umožňuje praktickému lékaři pro děti a dorost řešit řadu situací ve vlastní ambulanci. V případě potřeby připojí svůj názor a doporučení lékaři-specialisté či lékaři lůžkových zařízení.

Tento ucelený systém pediatrické péče zásadním způsobem přispívá k příznivému stavu nejmladší generace obyvatel České republiky, a to i ve srovnání s řadou zemí Evropské unie.

Ve spolupráci praktických lékařů pro děti a dorost a lékařů-specialistů jsme připravili soubor kapitol, které vám poskytnou podrobné podklady pro provádění preventivních prohlídek u dětí a dorostu, a to samostatně po jednotlivých systémech.

Každá kapitola tohoto „manuálu“ obsahuje přehled klíčových období pro včasný záchyt patologických stavů, upozorňuje na možné vývojové odchylky a nepříznivé nálezy a doporučuje, jaká opatření přijmout – která vyšetření doplnit, v jakých odstupech dítě sledovat či zda jej odeslat k odbornému vyšetření.

V této publikaci také naleznete stávající platné znění vyhlášky o provádění preventivních prohlídek. Již dnes je zřejmé, že tato vyhláška dozná v dohledné době určitých úprav tak, aby zohlednila také většinu nových poznatků uvedených v tomto „manuálu“. Pokusíme se především o to, aby nová verze vyhlášky upřesnila doporučené postupy, dosud zmíněné jen v obecné rovině.

Text, který v příloze tohoto „manuálu“ navazuje na paragrafové znění současné vyhlášky, vychází již z jeho jednotlivých kapitol a obsahově tak rozvíjí náplň jednotlivých preventivních prohlídek, dosud ve vyhlášce popsanou jen velmi obecně.

Tento „manuál“ by se měl stát pomocníkem každého praktického lékaře pro děti a dorost při provádění preventivních prohlídek se společným cílem – v maximální míře využít potenciál preventivních prohlídek ve prospěch dětí a dospívajících, o které dlouhodobě pečujeme.

S poděkováním celému autorskému kolektivu koordinátoři projektu

MUDr. Hana Cabrnochová

Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FNKV, Klinika dětí a dorostu

Ohodnoťte tento článek!