Editorial

Vážení kolegové, další pokračování pravidelných příloh časopisu Postgraduální medicína se tentokrát jmenuje „Kojenec v ordinaci praktického dětského lékaře“.

Vybrali jsme témata, která jsou z hlediska péče o kojence velmi aktuální a často diskutovaná, výsledné práce dávají přehled o dané problematice a jsou zaměřeny především prakticky s využitelností pro všechny lékaře pracující v primární péči – praktické lékaře pro děti a dorost. Ve všech oblastech jsme požádali o publikace odborníky, od kterých krom odborné erudice také očekáváme praktické informace využitelné v každodenní praxi praktických lékařů pro děti a dorost. Rádi se i v budoucnu budeme k tématům vracet při pravidelných vzdělávacích akcích v rámci systému celoživotního vzdělávání.

S poděkováním celému autorskému kolektivu, MUDr. Hana Cabrnochová
Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP

Ohodnoťte tento článek!