a Novinky v kardiologii 2015

Postgraduální akademie

Postgraduální akademie uspořádala v souvislosti s vydáním nového knižního titulu Mladé fronty Novinky v kardiologii 2015 pod edičním vedením prof. MUDr. Miloše Táborského, CSc., 25. 6. 2015 v Žižkovské věži odborné sympozium věnované tomuto tématu.
Edukační publikace Novinky v kardiologii 2015 plně reflektuje současný dynamický vývoj oboru v pěti přehledných částech. Jsou věnovány novým doporučením Evropské kardiologické společnosti, ischemické chorobě srdeční včetně aktuálního pohledu na strategii antiagregační léčby po infarktu myokardu s využitím nových molekul, výraznému rozvoji možností kombinované léčby hypertenze, tromboembolismu – jedné z nejvíce diskutovaných oblastí kardiologie s výrazným přesahem do dalších oborů, srdečnímu selhání, léčbě pacientů s vrozenými srdečními vadami, managementu vzácných onemocnění a novinkám v léčbě plicní arteriální hypertenze.
Při zvažování koncepce knihy byly osloveny významné osobnosti české kardiologie – je tedy nejen shrnutím novinek v oboru, ale také příkladem vzájemné spolupráce řady odborníků napříč českou kardiologií a kardiocentry.

V duchu knihy bylo koncipováno i sympozium Novinky v kardiologii 2015, na kterém byla kniha slavnostně pokřtěna a v jehož rámci prezentovali své příspěvky prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc. (Nová perorální antikoagulancia – kdy, komu a jak?), doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph. D. (Extrakorporální resuscitace), doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. (Léčba žilní trombózy v roce 2015 – praktické aspekty), prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph. D. (Akutní plicní embolie – diagnostika a léčba), MUDr. Hana Skalická, CSc. (Nekardiální chirurgie u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními), doc. MUDr. Martin Hutyra, Ph. D. (Současná strategie protidestičkové léčby u pacientů po infarktu myokardu), prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc. (Kdy správně indikovat pacienta ke katetrizační ablaci fibrilace síní) a prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. (Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií).

Postgraduální akademie je společný projekt České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína, Mladá fronta a. s., divize Medical Services. Akce jsou evidovány v centrálním registru ČLK a ohodnoceny kredity za celoživotní vzdělávání. Postgraduální akademie pokračuje sympozii věnovanými nefrologii (září 2015), hematologii (listopad 2015) a gastroenterologii a hematologii (prosinec 2016). Více informací a přihlášky na uvedené akce naleznete na stránkách ČLK: www.clkcr.cz

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc.
Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph. D.
Zprava prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., MUDr. Michaela Lízlerová, šéfredaktorka Postgraduální medicíny, a Kristína Kupcová, ředitelka MF Events & Congresses

Ohodnoťte tento článek!