Agonista melatoninu v léčbě spánkového posunu

Velkým americkým hitem je melatonin, přírodní hormon určující cirkadiánní rytmus. Melatonin má i řadu jiných účinků zprostředkovaných melatoninovými receptory a silné antioxidační účinky, které působí protektivně zvláště na jadernou a mitochondriální DNA.

Agonisté melatoninu jsou v USA volně prodejné a užívají se k překonání spánkových problémů spojených s překračováním časových pásem (jet-lag), v léčbě nespavosti a také pro údajný účinek proti rakovině. V Lancetu vychází studie fáze II a III, které prokázaly účinnost tasimelteonu, selektivního agonisty melatoninových receptorů, v léčbě nespavosti způsobené poruchou cirkadiánního rytmu.

Studie fáze II se zúčastnilo 39 a studie fáze III 411 zdravých dobrovolníků, které autoři na týden hospitalizovali ve spánkové laboratoři a uměle jim posunuli spánek o pět hodin. Pomocí tasimelteonu se jim pak podařilo spánek opět normalizovat. Účinky agonistů melatoninu však zdaleka nejsou dobře prozkoumány a podle expertů je proto nebezpečné je libovolně užívat; v některých státech jsou dokonce zakázány (Německo).

The Lancet 2008, doi:10.1016/S01406736(08)61812-7 Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!