Aktuální psychiatrie

Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Autoři

MUDr. Pavla Hellerová

Doc. MUDr. Karel Hynek, CSc.

MUDr. Roman Jirák, CSc.

MUDr. Ivo Paclt

MUDr. Hana Papežová, CSc.

Doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.

MUDr. Ladislav Procházka

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

MUDr. Tereza Uhrová

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika

Ohodnoťte tento článek!