Alergologie a klinická imunologie v roce 2012

Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.

Alergie a další imunopatologické stavy představují závažný problém, především v nárůstu jejich prevalence. Za posledních 10 let se počet alergiků v naší populaci zdvojnásobil a počet astmatiků i lidí s alergickou rýmou dokonce ztrojnásobil. Zatím se zdá, že jedinou možností, jak proti této epidemii moderní doby bojovat, je snaha o lepší poznání podstaty alergií.

Získané teoretické poznatky je potom zapotřebí prakticky uplatňovat v diagnostice, léčbě i prevenci. Naše diagnostické možnosti jsou na evropské úrovni. Ke kožnímu testování se používají standardizované alergeny, dostupnost laboratorního vyšetření astmatu i alergií je dostačující, postupně se začíná více využívat i diagnostika pomocí rekombinantních alergenů. Preventivní i úlevová farmakoterapie, alergenová imunoterapie i další léčebné postupy včetně biologické léčby těžkých forem alergického astmatu jsou našim pacientům k dispozici. Ne všechno je ale růžové, stále existují nemocní, kteří nespolupracují při provádění léčebných i preventivních opatření a stále existují i lékaři a zdravotníci, kteří ne zcela respektují poznatky medicíny založené na důkazech.

Přitom vývoj v alergologii a klinické imunologii jde rychle dopředu. Zájem o náš obor mezi lékaři, nelékaři-vysokoškoláky, lékárníky i sestrami a laboranty je veliký. Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP má přes 1200 členů a v roce 2012 oslaví 55 let svojí existence. Velmi aktivně se podílí na kontinuálním vzdělávání svých členů organizováním mnoha regionálních akcí, sjezdů, vydáváním časopisu Alergie a dalšími aktivitami. Kromě pozitivních změn ale dochází i k vývoji nepříznivému. V posledních letech došlo k reorganizaci systému postgraduálního vzdělávání, mnoho věcí s tím spojených není vyřešeno, mladým lékařům není co závidět. A negativ, která se přímo dotýkají naší klinické praxe, by se dalo lehce najít mnohem více. Hledejme však pozitiva. Společně se snažme o to, abychom neustále zkvalitňovali péči o naše nemocné. A k tomu by také měly určitou měrou přispět následující články. Přední odborníci oboru alergologie a klinická imunologie v nich přinášejí čtenářům recentní informace a podávají návody k tomu, jak moderně alergie a další imunopatologie rozpoznávat, jak jim předcházet a jak je léčit.


O autorovi: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
předseda České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!