Aliskiren s amlodipinem: ideální iniciační léčba arteriální hypertenze?

Výsledky mezinárodní studie naznačují, že kombinace inhibitor reninu aliskirenu (Rasilez®) a amlodipinu je vhodná počáteční léčba arteriální hypertenze. Studie se zúčastnilo 146 center z deseti zemí. Zařazováni byli nemocní s arteriální hypertenzí se systolickým krevním tlakem mezi 150 a 160 mmHg.

Nemocní byli rozděleni na tři skupiny: skupinu léčenou kombinací aliskirenu (150 mg/d) s amlodopinem (10 mg) (celkem 617 nemocných), skupinu léčenou samotným amlodipinem (316 nemocných) a skupinu léčenou samotným aliskirenem (318 nemocných). Po 16 týdnech léčby přešli všichni nemocní na léčbu kombinační. Ukázalo se, že nemocní, kteří byli od počátku na kombinační léčbě, měli průměrně o 6,5 mmHg nižší krevní tlak než nemocní na monoterapii. Po 24 týdnech léčby, kdy již byli všichni nemocní léčeni kombinací, činil tento rozdíl 1,4 mmHg. Četnost přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků byla srovnatelná ve všech skupinách.

The Lancet, 2010, 377, p. 312–320

Ohodnoťte tento článek!