Alkohol s chlorhexidinem je lepší antiseptikum než jodový preparát

Odborníci z Texasu tvrdí, že antiseptický preparát na bázi alkoholu s chlorhexidinem je účinnější v prevenci infekcí rány po chirurgickém zásahu než klasický preparát na bázi povidon jodidu.

Studie se zúčastnilo 849 operovaných nemocných ze šesti nemocnic. Přibližně polovině z nich chirurgové operační pole dezinfikovali chlorhexidinem a druhé polovině povidon jodidem. V chlorhexidinové skupině se infekce operační rány vyskytly v 9,5 %, zatímco ve skupině jodidové v 16,1 %, což odpovídalo snížení relativního rizika v případě chlorhexidinu o 41 %. Ochranný efekt chlorhexidinu proti infekcím se projevil hlavně u infekcí povrchových i hlubokých řezných ran, ale v případě infekcí týkajících se orgánů nebyl mezi oběma typy antiseptik rozdíl. Nežádoucí účinky antiseptik byly v obou skupinách stejné. Zdá se tedy, že k dezinfekci operačního pole by se mělo přednostně využívat antiseptikum na bázi chlorhexidinu s alkoholem.

New Engl J Med, 2010, 362, p. 18-26

Ohodnoťte tento článek!