Amiodaron, nebo ICD v léčbě srdečního selhání?

Implantabilní kardioverter -defibrilátor (ICD) snižuje mortalitu nemocných s městnavým srdečním selháním, zatímco amiodaron vliv na mortalitu nemá…

K tomuto závěru došla americká studie, které se zúčastnilo přes 2500 nemocných s kardiálním selháním II. a III. třídy dle NYHA (New York Heart Association) a s ejekční frakcí levé komory

Ohodnoťte tento článek!