Anastrozol lepší než tamoxifen

Výsledky mezinárodní studie ATAC prokázaly, že adjuvantní léčbou časného karcinomu prsu u postmenopauzálních žen by měl být anastrozol (Arimidex). V rámci randomizované studie užívalo 3125 žen anastrozol a 3116 žen tamoxifen. Medián doby sledování dosáhl deseti let.

Statistická analýza ukázala, že ženy profitovaly více z léčby anastrozolem. Oproti tamoxifenu měly delší přežití bez recidivy (redukce relat. rizika o 9 %), delší dobu do recidivy (snížení rizika o 16 %) i delší dobu do objevení vzdálené metastázy (snížení rizika o 13 %). Významně lepší prognózu měly zvláště ženy s karcinomy exprimujícími hormonální receptory. Celková mortalita mezi skupinami nebyla rozdílná. Co se týče nežádoucích účinků na kosti, byl anastrozol horší: v době jeho užívání měly tyto ženy o třetinu vyšší riziko fraktur než ženy na tamoxifenu. Po ukončení léčby se riziko fraktur mezi skupinami srovnalo.

The Lancet Oncology, 2010, Early Online Publication, doi:10.1016/S1470-2045(10)70257-6

Ohodnoťte tento článek!