Androgenní deprivace a radioterapie v léčbě karcinomu prostaty

Androgenní deprivace a radioterapie v léčbě karcinomu prostaty

Australští onkologové zjišťovali, do jaké míry ovlivní přidání neoadjuvantní terapie deprivací androgenů (NADT) k radioterapii léčbu lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Do své deset let trvající studie zařadili 818 nemocných s karcinomem prostaty stadia T2b, T2c, T3 a T4 N0 M0.

Třetinu z nich léčili pouze radioterapií, další třetinu radioterapií a třemi měsíci NADT a zbytek radioterapií a půlroční NADT. Při radioterapii byli nemocní vystaveni celkem 66 Gy ve 33 frakcích. NADT sestávala z 3,6 mg goserelinu aplikovaných subkutánně každý měsíc a 250 mg finasteridu podávaného třikrát denně v tabletách. Ukázalo se, že hormonální léčba výrazně zpomalila progresi onemocnění. Půlroční deprivace androgenů snížila riziko zvýšení PSA (prostata specifického antigenu) o 47 %, riziko lokální progrese o 55 % a významně prodloužila přežití bez recidivy. Tato léčba snížila úmrtnost na karcinom prostaty o polovinu a snížila i celkovou mortalitu (o 37 %).

Ohodnoťte tento článek!