Antihypertenzíva u nemocných bez vysokého krevního tlaku

Americká metaanalýza 25 randomizovaných studií přinesla zajímavá zjištění. Podle jejích výsledků je antihypertenzní léčba vhodnou prevencí kardiovaskulárních komplikací i u těch nemocných, kteří prodělali kardiovaskulární onemocnění nebo trpí diabetem, ale nesplňují kritéria arteriální hypertenze.

Autoři zjistili, že v porovnání s kontrolami měli lidé léčení antihypertenzívy (aniž by měli arteriální hypertenzi) snížené relativní riziko cévní mozkové příhody o 23 %, infarktu myokardu o 20 %, chronického srdečního selhání o 29 % a měli dokonce i nižší celkovou mortalitu (o 13 %).

Ohodnoťte tento článek!