Apixaban v léčbě fibrilace síní

Apixaban je nový perorální inhibitor faktoru Xa. Studie AVERROES nyní prokázala, že léčba apixabanem u nemocných s chronickou fibrilací síní účinně snižuje riziko cévní mozkové příhody (CMP) nebo systémové embolizace, a to bez současného zvýšení rizika závažného krvácení.

Do dvojitě slepé randomizované studie bylo zařazeno 5599 nemocných s fibrilací síní, pro které nebyla vhodná léčba antagonistou vitamínu K. Polovina z nich se léčila apixabanem v dávce 5 mg dvakrát denně a polovina aspirinem (81– 324 mg/den). Průměrná doba sledování přesáhla jeden rok. Primárním výstupem studie byl výskyt CMP nebo systémové embolizace. Studie musela být předčasně ukončena vzhledem ke zřetelnému benefitu nemocných na apixabanu. K primárnímu výstupu totiž u nich došlo jen v 51 případech (1,6 % za rok), zatímco v aspirinové skupině to bylo u 113 nemocných (3,7 % za rok). Celková mortalita dosáhla 3,5 % ve skupině apixabanové a 4,4 % ve skupině aspirinové. Mezi skupinami nebyl významný rozdíl ve výskytu závažných krvácení (roční prevalence 1,4 % vs. 1,2 %). Zdá se tedy, že apixaban je vhodnou antikoagulační léčbou pro nemocné, u nichž je kontraindikována klasická perorální léčba.

New Engl J Med, 2011, published online, doi:10.1056/NEJMoa1007432

Ohodnoťte tento článek!