Apixaban v léčbě fibrilace síní

Apixaban v léčbě fibrilace síní

Apixaban je nový perorální inhibitor faktoru Xa a podle studie AVERROES se zdá, že se bude moci stát standardní antikoagulační léčbou fibrilace síní. Do dvojitě slepé studie bylo zařazeno 5599 nemocných s fibrilací síní, pro které nebyla vhodná warfarinizace.

Polovinu z nich autoři léčili apixabanem v dávce 5 mg dvakrát denně a druhou polovinu aspirinem v dávce mezi 81 a 324 mg denně. Střední doba sledování dosáhla 1,1 roku. Studie musela být předčasně ukončena vzhledem k významně lepšímu účinku apixabanu v prevenci cévní mozkové příhody či systémové embolizace. Apixaban oproti anopyrinu snížil riziko vzniku těchto komplikací o 55 % v porovnání s aspirinem. Ve výskytu závažného krvácení nebyl mezi oběma skupinami rozdíl. Apixaban také snížil riziko hospitalizace pro kardiovaskulární onemocnění. Příznivý efekt apixabanu přetrvával i po zohlednění důležitých modifikujících parametrů.

Ohodnoťte tento článek!