Apixaban v tromboprofylaxi po náhradě kyčelního kloubu

O moderních perorálních antikoagulanciích bez nutnosti monitoringu INR ještě asi hodně uslyšíme. Výsledky studie ADVANCE-3 nyní dopadly velmi dobře pro apixaban, specifický inhibitor faktoru Xa. Do randomizované studie bylo zařazeno 5407 nemocných podstupujících náhradu kyčelního kloubu.

Polovina z nich byla po dobu 35 dní po operaci léčena perorálním apixabanem v dávce 2,5 mg dvakrát denně a druhá polovina nízkomolekulárním heparinem enoxaparinem v dávce 40 mg s. c. jednou denně. Primárním výstupem studie byla kombinace hluboké žilní trombózy, nefatální plicní embolie a smrti z jakékoli příčiny. Došlo k němu u 1,4 % nemocných v apixabanové skupině a u 3,9 % nemocných v enoxaparinové skupině (p < 0,001). K významnému krvácení došlo u 4,8 %, resp. 5,0 % nemocných. Je tedy zřejmé, že apixaban oproti enoxaparinu lépe chrání před tromboembolickou nemocí, a to bez vyššího rizika krvácení.

New Engl J Med, 2010, 363, p. 2487-2498

Ohodnoťte tento článek!