Aspirin nebo warfarin u seniorů s fibrilací síní?

Britská studie potvrzuje, že léčba warfarinem je vhodnější vpr evenci iktu i u seniorů s fibrilací síní než podávání kyseliny acetylsalicylové, a to i s ohledem na nežádoucí účinky. Randomizované studie se zúčastnilo 973 nemocných starších 75 let, kteří trpěli fibrilací síní. Po dobu tří let byla polovina nemocných léčena warfarinem s cílovým INR 2-3 a polovina kyselinou acetylsalicylovou v dávce 75 mg denně.

Hlavním sledovaným parametrem byl součet případů iktů jak ischemických, tak i hemoragických, jiných intracerebrálních krvácení a systémové embolizace. Ukázalo se, že léčení warfarinem měli o polovinu nižší riziko vzniku sledovaných událostí než nemocní na aspirinu (p = 0,003). Absolutní roční redukce rizika dosáhla 2 %.

Lancet, 2007, 370, p. 493-503

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!