Aspirin snižuje riziko kolorektálního karcinomu

Již dříve se vědělo, že kyselina acetylsalicylová v dávkách přesahujících 500 mg den snižuje riziko kolorektálního karcinomu. Takto vysoká je ale provázena významnými nežádoucími účinky. Metaanalýza čtyř rozsáhlých studií však nyní prokázala, že i dlouhodobé užívání aspirinu v dávce 75 mg a více denně má podobně protektivní efekt.

Autoři zpracovali údaje o více než 14 000 nemocných, kteří byli sledováni déle než 20 let. Ukázalo se, že ti lidé, kteří užívali denně aspirin, měli dvacetileté riziko vzniku karcinomu tlustého střeva o 24 % a mortalitu na něj o 35 % nižší než osoby, které aspirin neužívaly. Platilo, že čím déle lidé aspirin užívali, tím významnější preventivní účinek měl. K účinné ochraně bylo třeba aspirin užívat alespoň pět let. Nejlépe aspirin chránil proti karcinomům proximálního tlustého střeva. Tyto nálezy jsou zvláště důležité pro českou populaci, u níž je výskyt kolorektálních karcinomů jeden z nejvyšších na světě.

The Lancet, 2010, 376, p. 1741-1750

Ohodnoťte tento článek!