Aspirin snižuje úmrtnost na několik druhů nádorů

Britská metaanalýza osmi randomizovaných studií, které celkem zahrnuly přes 25 a půl tisíce lidí, prokázala preventivní účinnost aspirinu proti maligním onemocněním. Autoři analyzovali studie, které sledovaly dlouhodobý vliv aspirinu na nádorovou mortalitu.

Pětileté podávání aspirinu vedlo ke snížení relativního celkového rizika úmrtí na nádorové onemocnění o 34 % a úmrtí na gastrointestinální karcinom o 54 %. Dlouhodobé podávání aspirinu snižovalo i dvacetileté riziko úmrtí na malignitu, a to o 20 % v případech všech nádorů a o 35 % v případě nádorů gastrointestinálních. Všeobecně platilo, že aby se ochranný efekt projevil, bylo třeba aspirin podávat déle než 5 let. Aspirin nejlépe chránil proti adenokarcinomům a jeho vliv byl nezávislý na dávce (75 mg denně a více), pohlaví a kouření; nejvíce se projevoval u osob starších 65 let.

The Lancet, 2011, 377, p. 31–41

Ohodnoťte tento článek!