Atorvastatin v léčbě ischemické choroby srdeční

Mezinárodní studie prokázala na souboru 10 000 osob s chronickou ischemickou chorobou srdeční (ICHS), že intenzívní snižování hladiny LDL-cholesterolu pomocí vysokodávkovaného atorvastatinu přináší nemocným významný klinický benefit. Účastníci studie byli po dobu 5 let léčeni atorvastatinem v dávce 10 mg nebo 80 mg denně…

Dávka 10 mg denně docílila průměrné hladiny LDL-cholesterolu 2,6 mmol/l, zatímco 80 mg vedlo k redukci hladiny LDL-cholesterolu na 2,0 mmol/l. Ve skupině léčené nižší dávkou atorvastatinu došlo ke vzniku významné kardiovaskulární příhody u 10,9 % osob, ve skupině léčené vyšší dávkou u 8,7 % osob (absolutní redukce rizika o 2,2 %).

Rozdíl v celkové mortalitě nebyl zaznamenán. Vyšší dávka atorvastatinu vedla ke zvýšení hladin jaterních transamináz.

New Engl J Med, 2005, 352, p. 1425-1435

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!