Autoři

Koordinátor: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Klinika dětského a dorostového lékařství

MUDr. Lenka Dvořáková, CSc.

Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.

MUDr. Martin Hřebíček

MUDr. Eva Košťálová

MUDr. Sylvie Šťastná, CSc.Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Ústav dědičných metabolických poruch

Mgr. Hana BruchováProf. MUDr. Radim Brdička, DrSc.Ústav hematologie a krevní transfúze, oddělení molekulární genetiky

Doc. MUDr. Milan Macek Jr., DrSc.Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Ústav biologie a lékařské genetiky, Centrum cystické fibrózy

Doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc.Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, 2. dětská klinika, Centrum cystické fibrózy

MUDr. Jana Židovská, CSc.Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Ústav biologie a lékařské genetiky

Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha, Oddělení experimentální virologie

Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

MUDr. Markéta Havlovicová

RNDr. Eduard Kočárek, PhD.

MUDr. Věra. Krutílková

RNDr. Drahuše Novotná

Kamila Novotná

Doc. Ing. Zdeněk Sedláček, DrSc.

Prof. MUDr. Eva Seemanová, DrSc.

Michal Strnad

Radek ZapletalUniverzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Ústav biologie a lékařské genetiky

Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Ústav klinické biochemie, Centrum nádorové cytogenetiky

Ohodnoťte tento článek!