Autoři

Koordinátor: doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

MUDr. Radana Kotalová, CSc.

Doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.

MUDr. Věra Valtrová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol,

I. dětská klinika

MUDr. Magdalena Paulová, CSc.

Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, Novorozenecké oddělení s JIPN

MUDr. Pavel Frühauf, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN,

Klinika dětského a dorostového lékařství

MUDr. Anna Hadašová

Doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, LF a FN v Hradci Králové, Dětská klinika

MUDr. Josef Sýkora, PhD.

Univerzita Karlova v Praze, LF a FN v Plzni,

Dětská klinika

Ohodnoťte tento článek!