Autoři

Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Katedra gynekologie a porodnictví, IPVZ, Praha

MUDr. Eva Kašíková

MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

MUDr. Martin Pán

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

As. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

MUDr. Kamil Švabík

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Gynekologicko-porodnická klinika

MUDr. Jan Zmrhal, CSc.

NsP Mělník, Gynekologicko-porodnické oddělení

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF,

Gynekologicko-porodnická klinika

MUDr. Dušan Kolařík

As. MUDr. Michal Otčenášek, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a FN Na Bulovce, Gynekologicko-porodnická klinika

MUDr. Kateřina Bartoníčková

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Urologická klinika

Ohodnoťte tento článek!