Autoři

Koordinátor: prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.

MUDr. Jana Lachmanová

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, I. interní klinika

MUDr. Jiří Lácha, CSc.

IKEM, Praha, Transplantcentrum, Klinika nefrologie

Prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.

Ústřední vojenská nemocnice, Praha, III. interní oddělení

Prof. MUDr. Karel Opatrný, Jr., DrSc.

Doc. MUDr. Sylvie Opatrná, PhD.

Univerzita Karlova v Praze, LF a FN Plzeň, I. interní klinika

MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FNKV, II. interní klinika

Doc. MUDr. Sylvie Sulková, DrSc.

MUDr. František Švára

Interní oddělení Strahov

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Klinika nefrologie

Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

IKEM, Praha, Transplantcentrum, Klinika nefrologie, IPVZ, Subkatedra nefrologie

Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Klinika nefrologie

MUDr. Jana Zahálková, PhD.

MUDr. Zdenka Kosatíková

Fakultní nemocnice Olomouc, III. interní klinika

Ohodnoťte tento článek!