Bariatrická chirurgie pro těžce obézní adolescenty

Bariatrická chirurgie by mohla pomoci řešit závažný zdravotnický problém, a to obezitu u dospívajících dětí. Dosud se bariatrická chirurgie prováděla jen u dospělých, ale je zřejmě vhodnou léčbou i pro dospívající, jak dokládají údaje australských odborníků.

Do studie bylo zařazeno 50 obézních dětí ve věku 14 až 18 let s body mass indexem přesahujícím 35 kg/m2. Polovina z nich podstoupila laparoskopickou adjustabilní bandáž žaludku a druhá polovina se léčila režimovými opatřeními. Po dvou letech zhubly operované děti o 34,6 kg (medián hodnot) a 84 % z nich tak snížilo svou hmotnost o více než polovinu nadbytečných kilogramů. V režimové skupině tomu bylo jen ve 12 % procentech a medián hmotnostního úbytku dosáhl pouze 3,0 kg. Redukce hmotnosti po bandáži vedla k úplnému vymizení metabolického syndromu v operované skupině (z původních 36 % účastníků). Autoři nezaznamenali žádné perioperační komplikace. Během sledování však muselo sedm dětí podstoupit revizi například pro roztažení žaludeční kapsy.

JAMA, 2010, 303, p. 519–526

Ohodnoťte tento článek!