Bariatrická chirurgie snižuje mortalitu silně obézních lidí

Švédská studie prokázala, že bariatrická chirurgie významně snižuje mortalitu silně obézních nemocných. Autoři po dobu 11 let sledovali přes 4000 nemocných, z nichž polovina na začátku studie podstoupila bariatrickou operaci a polovina byla léčena konzervativně. Zatímco v kontrolní skupině za tuto dobu klesla hmotnost průměrně jen o 2 %, operační řešení přineslo významný pokles hmotnosti, který se po 10 letech od operace ustálil na 25 % po gastrickém bypassu, 16 % po gastroplastice a 14 % po bandáži žaludku. Za dobu sledování zemřelo 129 kontrolních nemocných a 101 nemocných po operaci. Operace tak snížila mortalitu o 24 %. Nejčastější příčinou úmrtí byl infarkt myokardu a zhoubný nádor.

Ve stejném čísle časopisu vychází i americká studie zaměřená na vliv gastrického bypassu na mortalitu. Autoři porovnali údaje o téměř 8000 obézních nemocných po gastrickém bypassu s údaji o stejném počtu těžce obézních kontrolních nemocných, kteří žádný bariatrický zákrok nepodstoupili. Za dobu sledování 7 let měli operovaní nemocní o 40 % nižší mortalitu než kontroly. Nejvíce poklesla mortalita na diabetes (o 92 %), ischemickou chorobu srdeční (56 %) a zhoubné nádory (o 60 %). Paradoxně však měli operovaní nemocní o 58 % vyšší mortalitu na úrazy a sebevraždy.

New Engl J Med, 2007, 357, p. 741-752, 753-761

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!