Beta-blokátory neefektivní v léčbě portální hypertenze

Titulní obrázek

Neselektivní beta-blokátory jsou běžně užívány v prevenci jícnových varixů při portální hypertenzi. Americko-španělská studie jejich účinnost nejenže neprokázala, ale dokonce zjistila, že užívání beta-blokátorů při jaterní cirhóze může svými nežádoucími účinky pacientům škodit…

Studie se zúčastnilo 213 nemocných s jaterní cirhózou a portální hypertenzí. Polovina z nich byla léčena timololem, druhá polovina placebem. Za střední dobu sledování 4,5 roku došlo ke vzniku jícnových varixů nebo krvácení z nich u 39 % osob léčených timololem a 40 % osob kontrolních. Ani v dalších sledovaných klinických parametrech nebyly zjištěny významné rozdíly. Zato nežádoucích účinků bylo více ve skupině s timololem (18 % oproti 6 %).

New Engl J Med, 2005, 353, p. 2254-2261

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!