Bilirubin a riziko respiračních chorob a smrti

Výsledky londýnských odborníků podporují teorii, že vyšší sérové koncentrace bilirubinu mohou souviset s delším přežitím. Autoři zpracovali údaje o více než půl miliónu lidí z britské databáze primární péče.

Porovnávali sérové koncentrace bilirubinu v rámci normy s výskytem respiračních onemocnění, karcinomu plic a celkovou mortalitou. V porovnání s nejnižším kvartilem hodnot sérového bilirubinu měli lidé s hodnotami v nejvyšším kvartilu výrazně nižší výskyt chronické obstrukční plicní nemoci, karcinomu plic a dokonce i celkové mortality. Výsledky přetrvávaly jako významné i po zohlednění dalších důležitých rizikových faktorů.

Ohodnoťte tento článek!