Bioetické otázky AR

Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.

II. porodnicko-gynekologická klinika FNB, Brno

Klíčová slova

potenciální osoby • postavení embrya • darování genetického materiálu • kryokonzervace embryí • manipulace s gametami • mikromanipulace

Ve španělském Oviedu byla dne 4. dubna 1997 slavnostně připravena k podpisu Úmluva o lidských právech a biomedicíně, přijatá výborem ministrů Rady Evropy 19. listopadu 1996 ve Štrasburku. Dne 24. 6. 1998 podepsala tuto úmluvu i Česká republika.

VI. Náhradní mateřství

Princip 15

1.Žádný lékař nesmí používat techniky asistované reprodukce ke koncepci dítěte nošeného náhradní matkou.

2.Žádná dohoda nebo souhlas mezi náhradní matkou a osobou nebo párem, pro který nosí dítě, není platná.

3.Každá činnost zprostředkovaná pro zisk osob, týkající se náhradního mateřství, stejně jako provádění reklamy týkající se toho, je zakázána.

4.Ačkoliv státy smí, s výjimkou případů určených jen národním právem, stanovit při řádném respektování paragrafu 2 tohoto principu, že lékař nebo zařízení smí provést proces asistované reprodukce za předpokladu, že

a) náhradní matka nemá žádný materiální zisk z této operace,

b) náhradní matka má možnost ponechání si dítěte po narození. Bioetická konvence, Štrasburk, 1998

Ohodnoťte tento článek!