Bisfosfonáty zvyšují riziko zlomenin femuru u starších žen

Kontroverzně vyznívají výsledky studie autorů z Kanady a ze Saudské Arábie. Vyšlo jim totiž, že dlouhodobá léčba osteoporózy bisfosfonáty zvyšuje riziko subtrochanterických zlomenin femuru. Autoři analyzovali údaje o více než 52 000 kanadských ženách.

Z nich 9723 prodělalo typickou osteoporotickou zlomeninu krčku femuru nebo intertrochanterické oblasti a 716 prodělalo zlomeninu subtrochanterickou nebo těla femuru. V porovnání s přechodným užíváním bisfosfonátů zvyšovalo jejich dlouhodobé užívání (> 5 let) riziko těchto zlomenin v lokalizacích netypických pro osteoporózu 2,7krát. Absolutní počty výskytu těchto zlomenin však byly velmi nízké. Dlouhodobé užívání bisfosfonátů vedlo naopak ke snížení rizika zlomenin v typicky osteoporotických lokalizacích, a to o 24 %. Zdá se tedy, že teorie o možném nepříznivém působení bisfosfonátů na kostní remodelaci by mohla mít reálný klinický dopad.

Ohodnoťte tento článek!