Bivalirudin v léčbě akutního infarktu myokardu

Bivalirudin,přímý inhibitor trombinu,je zřejmě vhodnější antikoagulancium při perkutánní koronární intervenci (PCI) u akutního infarktu myokardu s elevacemi ST-úseků (STEMI) než kombinace heparinu a inhibitoru glykoproteinu IIb/IIIa.

V rámci mezinárodní studie autoři podali během PCI 3602 nemocným se STEMI buď samotný bivalirudin nebo kombinaci heparinu a inhibitoru glykoproteinu IIb/IIIa. Antikoagulace bivalirudinem vedla k významnému snížení třicetidenního výskytu komplikací na 9,2 %oproti 12,1 %v kombinační skupině,a to zvláště v důsledku snížení rizika významného krvácení. Během prvního dne po zákroku bylo sice v bivalirudinové skupině více akutních trombóz stentu, avšak během dalších 30 dní se tento rozdíl smazal. Bivalirudin rovněž dokázal snížit třicetidenní mortalitu ze všech příčin – a to na 2,1 %oproti 3,1 % v kombinační skupině.

New Engl J Med,2008,358, p.2218-2230

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková,Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!