BNP, CRP a albuminurie jako prognostické markery

Dánská studie prokázala, že NT-terminální natriuretický peptid typu pro-B (NT-proBNP) je lepším prognostickým ukazatelem kardiovaskulárního onemocnění u zdánlivě zdravých starších osob než CRP nebo albuminurie…

Studie se zúčastnilo téměř 600 osob ve věku 50-89 let, které byly sledovány po dobu 5 let. Za tuto dobu 95 osob zemřelo a u 65 osob došlo ke vzniku kardiovaskulární příhody. Hladina NT-proBNP byla ze všech tří parametrů nejvíce asociována se závažnou kardiovaskulární příhodou (infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris, srdeční selhání, cévní mozkové příhody), a to s relativním rizikem 3,24 pro hodnoty nad 80. percentilem oproti hodnotám nižším než 80. percentil.

Obdobné relativní riziko dosáhlo hodnoty 1,02 pro CRP a 2,32 pro albuminurii. Vysoká hladina NT-proBNP byla taktéž nejlepším prediktorem mortality, a to i po zohlednění kardiovaskulárních rizikových faktorů s relativním rizikem 1,96; pro CRP to bylo 1,46 a pro albuminurii 1,88.

JAMA, 2005, 293, p. 1603-1616

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!