Box zřejmě nepoškozuje mozek

Všeobecně se má za to,že box způsobuje chronické traumatické poškození mozku. Britská lékařská asociace proto dokonce propaguje úplný zákaz profesionálního i amatérského boxu. Aktuální metaanalýza studií na toto téma však vztah mezi chronickým poškozením mozku a amatérským boxem neprokázala. Její britští autoři hledali v dostupných medicínských databázích relevantní studie publikované v různých jazycích od r.1950 až po současnost.

Z celkem 943 studií vybrali 36 takových,ze kterých bylo možné použít data. Pouze 4 ze 17 kvalitních kohortových studií prokázaly na základě psychometrických testů známky chronického traumatického postižení mozku u některých amatérských boxerů. Závažná akutní poranění jsou u boxu dokonce méně častá než u jiných druhů sportu. Zařadí se tak nakonec box mezi „zdravé“sporty?

BMJ,2007, doi:10.1136/bmj.39342.690220.55

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!