Britští lékaři předepisují placebo

Britská retrospektivní studie provedená studentem medicíny a jeho školitelem se zabývá analýzou předepisování a užívání placeba mezi britskými praktickými lékaři…

lékaři pracujícími v nemocnici na lůžkových i v ambulantních odděleních a hlavními sestrami. Z dotázaných vrátilo vyplněný dotazník 89 osob. Z nich 53 (60 %) již někdy podávalo placebo a z této podskupiny 33 (62 %) osob podávalo placebo jeden a vícekrát měsíčně. Ve většině případů přitom účastníci studie nemocným říkali, že se jedná o účinnou substanci. Zajímavé je, že téměř každý, kdo s placebem pracoval, ho považoval za alespoň někdy terapeuticky účinné. Autoři se domnívají, že správné používání placeba by mohlo mít stálé místo v léčbě a že je nutné se tímto tématem vážně zabývat. Nezbývá, než s nimi souhlasit a také si přát, aby naši studenti publikovali srovnatelné práce.

BMJ, 2004, 329, p.944-946

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!