Centrum pro bezpečnou aplikaci drog a mortalita závislých

Ilustrační foto

Ve Vancouvru otevřeli v roce 2003 první centrum pro bezpečnou aplikaci ilegálních drog. Autoři kanadské studie sledovali, zda se po jeho otevření snížila mortalita z předávkování.

Analyzovali údaje o 290 zemřelých na předávkování ilegálních drog z doby dva roky před a dva roky po otevření centra. Mezi těmito zemřelými bylo 79 % mužů a medián věku dosáhl 40 let. Autoři zjistili, že zatímco v okolí centra klesla po jeho otevření mortalita závislých o 35 %, ve zbytku města klesla pouze o 9 %. Autoři na základě těchto výsledků doporučují otevření sítě podobných center v oblastech s vysokou prevalencí drogově závislých.

The Lancet, 2011, 377, p. 1429-1437

Ohodnoťte tento článek!