Cestování s dětmi

Se stoupajícím zájmem o cestování stále vzrůstá počet dětí, které cestují se svými rodiči především v období letních prázdnin a v poslední době do teplých lokalit v zimních měsících…

Přibývá rodin, které společně s dětmi cestují za prací a během roku žijí i několik měsíců v zahraničí.

Toto vše klade stále větší požadavky na znalost problematiky cestovní medicíny. Prvním konzultantem a rádcem rodičů v tom, zda je vhodné cestovat do určitých lokalit s dětmi, je často právě příslušný praktický lékař pro děti a dorost.

Nejčastější otázky rodičů pro pediatra jsou:

Od kdy je vhodné cestovat s dítětem a na jak dlouho?

Rozhodující pro zvážení vhodnosti cesty do zahraničí je nejen stáří dítěte, ale také jeho celkový zdravotní stav. Nevhodné pro cestování je rozhodně období novorozenecké, u kojenců lze postupovat individuálně.

Kojícím matkám nezakazujeme cestování, je však třeba zvýšeně dodržovat hygienická doporučení a v neposlední řadě zvážit celkový přínos takovéto cesty pro celou rodinu. Akutní obtíže spojené s větší ztrátou tekutin mohou zcela nečekaně změnit celkové množství mléka u kojící matky. U kojenců je třeba počítat s nutností suplementace zvýšené potřeby tekutin, případně mléka. Batolata jsou asi nejvíce spokojená v prostředí, které je jim známé.

V případě pobytu v zahraničí proto počítejme s adaptací dítěte na nové prostředí a volme raději delší pobyty. Týdenní dovolená bývá příliš krátká na to, aby rodina stihla při péči o batole skutečně odpočívat. U větších dětí mysleme především na náplň dovolené, promýšlejme cestu do zahraničí i s ohledem na možnosti a zájmy malých dětí. Ty totiž bývají často spokojenější u bazénu než na kamenité pláži u moře.

V kterém období cestovat?

U dětí školou povinných je dobré brát v úvahu, zda je vhodné uvolnit dítě ze školy a následně dohánět chybějící látku. Záleží na prospěchu ve škole a na zvážení celkového přínosu pobytu v zahraničí z různých důvodů. V případě dětí trpících chronickými onemocněními dýchacích cest či atopickým ekzémem působí delší pobyty u moře velmi příznivě na celkový zdravotní stav.

I zde se vyvarujme extrému s cílem hledání exotických destinací a pobytů na vrcholu sezóny s největšími teplotními a podnebnými rozdíly oproti klimatu v naší republice.

Do jakých pobytových míst se vydat s dítětem?

S ohledem na možnosti dodržování hygienických zásad u dětí je vhodné volit lokality a pobytová místa s vyšším hygienickým standardem. Stanování s malým dítětem u moře je možné v kempech vybavených sanitárními zařízeními, tedy v ověřených lokalitách. I zde se ale nevyhneme možným komplikacím. Zařízení hotelového typu, případně bungalovy jsou vhodnější.

Je výhodné vracet se již do známých míst, kde lze na příjezd dítěte vše připravit, kde si již lze ověřit úroveň vybavení a stravování, zajištění hygienických opatření, čistotu prostředí, bezpečnost pro malé dítě s ohledem na prevenci úrazů, cestovní vzdálenost, možnost procházek mimo dosah slunečních paprsků, omezení hluku v okolí především v nočních hodinách.

Jaký zvolit dopravní prostředek?

Dopravní prostředek volíme především podle vzdálenosti pobytového místa, kdy letecká doprava umožní dosáhnout během několika hodin poměrně vzdálené lokality bez větší cestovní zátěže pouze s nutností opatření před cestou v letadle. Jedná se o prevenci kinetózy, vybavení na cestu pro potřebu zklidnění dítěte, zvládnutí vyrovnání tlakových změn.

V případě cesty jinými dopravními prostředky je nutné počítat s nutností plánovaných přestávek. Cestování v noci může být pro dítě pohodlné, je ale spojené s riziky pro řidiče v souvislosti s únavou.

Druhý den bude dítě odpočaté a plné energie, ale zbytek posádky a především řidič bude potřebovat spánek. Při delších cestách je možné přespat během cesty a pokračovat opět v ranních hodinách. Dobré je vyvarovat se cesty v poledních hodinách a na přímém slunci.

Puštěná klimatizace v dopravním prostředku (automobilu) by měla být jen krátkodobým řešením. Není vhodné během cesty vytvářet velké teplotní rozdíly mezi teplotou ve voze a okolním prostředím. V případě nutnosti je třeba pak dítě postupně adaptovat na teplotu před vystoupením z vozidla, a to i změnou oblečení dítěte.

Jak se vybavit na cestu?

Důležité je zajistit dostatek pohodlí, tekutin a vhodné stravy, která nepodlehne rychlému zkažení. Při dlouhé cestě – např. při cestě přes hory – bychom měli počítat s možnou změnou podnebí, počasí a teplot.

Měli bychom pro dítě na cestu zajistit vhodnou zábavu – posadit je do pohodlné autosedačky a obklopit je podněty k jeho zabavení, které však nebudou rušit řidiče, případně ostatní cestující. Je nutné se připravit i na náhlé zvracení u dítěte a připravit si převlečení pro dítě a tekutinu na omytí. V případě spánku dítěte bychom měli mít připravenou přikrývku.

Co si mají rodiče vzít s sebou?

Rozhodně doklady včetně průkazky zdravotní pojišťovny, potvrzení o pojištění na cesty uzavřené před odjezdem, očkovací průkaz dítěte a lékárničku.

MUDr. Hana Cabrnochová

IPVZ, Subkatedra praktického dětského lékařství, Praha

e-mail: hana@cabrnoch.cz

*

Literatura

ANGELL, SY., CITRON, MS. Health disparities among travelers visiting friends and relatives abroad. Ann Intern Med, 2005, 142(1), p. 67-72.

BERAN, J. Cestovní medicína. Update, 2004, 5, č. 5, s. 19-26.

BERAN, J. Díky turistice roste význam cestovního lékařství. Zdravotnictví a medicína, Lékařské listy, 2004, 27, č. 27, s. 8.

COUMES, E. Health and Travel. PM MSD, Lyon, 1999, 168 p.

CHRISTENSON, JC. Preparing children for travel to tropical and developing regions. Pediatr Ann, 2004, 33, 10, p. 676-684.

SASMAZ, T., BUGDAYCI, R., OZGE, A., KARAKELLE, A., KURT, O., KALEAGASI, H. Are parents aware of their schoolchildren's headaches? Eur J Public Health, 2004, 14, p. 366-368.

WONG, FS., KOLOKOTSA, K. The cost of treating children and adolescents with injuries to their permanent incisors at a dental hospital in the United Kingdom. Dent Traumatol, 2004, 20, p. 327-733.

**

Ohodnoťte tento článek!