Chromosomální instabilita plodů těhotných kuřaček

Španělští odborníci zjistili, že amniocyty plodů kuřaček, které kouřily přes deset let alespoň deset cigaret denně, mají zvýšenou chromosomální instabilitu. Zvláště citlivým k toxinům obsaženým v kouři se ukázal proužek 11q23, který je znám svou účastí v leukemogenezi…

K těmto závěrům dospěli autoři analýzou amniocytů získaných rutinní amniocentézou 25 kontrolních žen nekuřaček a 25 kuřaček. Chromosomální instabilita byla posouzena zaslepeně dvěma odborníky. Procento strukturálních chromosomálních abnormalit dosáhlo 12,1 % u kuřaček a 3,5 % u kontrol. Nejčastěji byl postižen právě proužek 11q23.

JAMA, 2005, 293, p. 1212-1222

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková

Ohodnoťte tento článek!