Clusterin a riziko Alzheimerovy choroby

Ilustrační foto

Tým holandských a německých vědců se zabýval otázkou, zda by stanovení plazmatického clusterinu mohlo přispět k lepší diagnostice a léčbě Alzheimerovy choroby (AD).

Autoři stanovili clusterin u 60 nemocných s AD, náhodného populačního vzorku 926 osob a dalších 156 nemocných, u nichž byla AD diagnostikována během následného tříletého sledování. Statistická analýza hodnot clusterinu ukázala, že clusterin se významně zvyšuje v přítomnosti AD, a to i po zohlednění dalších modifikujících parametrů. Koncentrace clusterinu se dále zvyšovala u těžších průběhů AD. Stanovení clusterinu však nedokázalo předpovědět vznik AD během sledování.

JAMA, 2011, 305, p. 1322-1326

Ohodnoťte tento článek!