CT kolonografie v detekci pokročilých neoplazií

Američtí autoři porovnávali CT kolonografii s klasickou optickou kolonoskopií v detekci pokročilých kolorektálních neoplazií a dospěli k závěru, že obě metody jsou srovnatelné. CT kolonografii podstoupilo 3120 a klasickou kolonoskopii 3163 dospělých dobrovolníků průměrného věku 58 let. Nemocní s pozitivním nálezem na CT kolonografii pak byli odesláni na kolonoskopii.

CT kolonografie zachytila 123 pokročilých neoplazií a 14 invazívních karcinomů; kolonoskopie měla výsledky podobné: zachytila 121 neoplazií a 4 karcinomy. Oproti 7 případům perforace střeva pfii klasické kolonoskopii nedošlo u CT kolonografie ani k jedné perforaci.

Na druhou stranu však bylo ve skupině CT kolonografie provedeno téměfi pětkrát méně polypektomií. Autoři studie se domnívají, že CT kolonografie je vhodná screeningová metoda pro detekci kolorektálních neoplazií před provedením klasické kolonoskopie.

Lancet, 2007, 357, p. 140-141

Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

Ohodnoťte tento článek!