Cysta štítné žlázy u dospívající dívky

Při preventivní prohlídce u 16leté dívky praktická lékařka objevila asymetrické zvětšení levého laloku štítné žlázy. Samotná dívka nepociťovala žádné potíže – ať už polykací, dechové, hlasové či jiné. V rodinné anamnéze matka měla juvenilní strumu, nyní sledována na endokrinologii pro drobné nodozity na UZ štítné žlázy. V osobní anamnéze jen nesouvisející onemocnění. Obvodní lékařka doplnila laboratorní panel s normálním nálezem TSH, fT4, negativitou protilátek TPOAb, TGAb a odeslala dívku na vyšetření do endokrinologické ambulance. Při vstupním vyšetření na endokrinologii patrné mírné vyklenutí levého okraje jugulární jamky, kterému palpačně odpovídala měkká nefixovaná rezistence, spádové krční uzliny byly bez patologického zvětšení. Diagnózu ozřejmila sonografie s nálezem komplexní cysty v dolním pólu levého laloku velikosti 28 x 16 x 20 mm, objem 4,5 ml, na dorzální kontuře menší solidní porce s hyperechogenní texturou (komplexní cysta = cysta se solidní porcí, kdy podíl tekutiny je nad 60 %, v naprosté většině případů se jedná o cysty nepravé nemající vlastní výstelku, vznikají na základě změn degenerativních nebo prokrvácením). Pacientka byla odeslána na vyšší pracoviště k biopsii tenkou jehlou (FNAB) a k dalšímu řešení. Zde ultrazvukově nález obdobný, ale došlo k mírnému nárůstu cystické části, velikost 30 x 25 x 15 mm, celkově objem 6 ml. Pod UZ kontrolou provedena FNAB s odběrem materiálu na cytologické vyšetření (nález byl benigní, Bethesda II), evakuace 5 ml hnědé tekutiny a rodině nabídnuta možnost řešení v podobě sklerotizace cysty alkoholem. Po osvětlení metody dívka i její matka s nabízeným řešením souhlasily. Po úvodní, téměř úplné evakuaci cysty byl do zbytkové dutiny pod UZ kontrolou aplikován 1 ml 96% alkoholu. Výkon proběhl bez komplikací, mírná bolestivost ustoupila během dvou dnů. Po třech týdnech od první sklerotizace palpačně na krku nehmatné nic, provedena sonografická kontrola s nálezem rezidua po komplexní cystě, převážně solidní, měkce hyperechogenní, místy několik drobných okrsků tekutiny, vel. 18 x 15 x 10 mm, objem 1,4 ml. Provedena druhá sklerotizace 0,3 ml 96% alkoholu frakcionovaně do malých kapes tekutiny. Za čtyři týdny po druhé sklerotizaci už jen solidní reziduum s drobným srpkem tekutiny, objem 0,6 ml.
Cílem prezentované kazuistiky je přinést dětským endokrinologům a dalším pediatrům informaci o možnosti terapie větších symptomatických cyst štítné žlázy sklerotizací absolutním alkoholem. Tato metoda představuje minimálně invazívní, ale nechirurgické řešení spočívající v aplikaci menšího množství 96% alkoholu do dutiny cysty po její evakuaci Absolutní alkohol způsobí koagulační nekrózu a fibrotickou reakci stěn, což vede ke svraštění cysty a vymizení tekuté složky. Bezpečnost a účinnost metody byly ověřeny v mnoha publikovaných klinických studiích. Představuje vhodnou alternativu operačního řešení, oproti kterému je prováděna ambulantně. Ve srovnání s prostou evakuací cysty nebo supresní terapií levotyroxinem vykazuje sklerotizace alkoholem nesrovnatelně vyšší úspěšnost léčby, cca 65–100 %, v závislosti na iniciální velikosti, obsahu cysty a počtu sklerotizací. Metoda je výběrová, sklerotizují se cysty až od určité velikosti (nad 5 ml), které již mohou působit mechanické a estetické potíže. Nejvhodnější jsou solitární prosté cysty s obsahem tekutiny okolo 90 % a bez sept, ale lze řešit i cysty komplexní s několika septy. Zásadní podmínkou je benigní cytologický nález.

O autorovi| 1MUDr. Milan Halenka, Ph. D., 2. 3MUDr. Ondřej Veselý 1 Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická 2Svitavská nemocnice a. s., Dětská endokrinologická ambulance 3Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, Ústav patologické fyziologie

Cysta štítné žlázy u dospívající dívky
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů