Dabigatran opět zabodoval

Studie dokazující účinnost a bezpečnost dabigatranu, perorálního antikoagulancia nevyžadujícího monitoring krevní srážlivosti, se množí jak houby po dešti. Nejnovější je studie RE-COVER, dokládající efektivitu dabigatranu v léčbě akutní tromboembolie.

Do studie bylo zařazeno 2529 nemocných s akutní žilní tromboembolií. Všichni byli zpočátku léčeni parenterální antikoagulační léčbou, po níž byl přibližně polovině nemocných nasazen dabigatran ve fixní denní dávce 150 mg dvakrát denně a druhé polovině warfarin s cílem dosáhnout INR (International Normalized Ratio) 2 až 3.

Za půl roku sledování došlo k rekurentní tromboembolii včetně úmrtí na ni u 2,4 % nemocných v dabigatranové skupině a u 2,1 % nemocných ve skupině warfarinové. Závažné krvácení nastalo u 1,6 % nemocných léčených dabigatranem a u 1,9 % léčených warfarinem. Další nežádoucí účinky byly mezi skupinami srovnatelné. Dabigatran je tedy v léčbě akutní tromboembolie srovnatelný účinností i bezpečnostním profilem s warfarinem a přitom se nemusí monitorovat krevní srážlivost.

New Engl J Med, 2009, 361, p. 2342–2352

Ohodnoťte tento článek!