Další transplantace obličeje

Na úspěch francouzských chirurgů nyní navazují chirurgové čínští z vojenské nemocnice v Xi‘anu v provincii Shaanxi. Provedli transplantaci obličeje třicetiletému muži, jehož těžce zranil medvěd.

V roce 2006 mu byl transplantován nový obličej po pečlivé imunomodulační přípravě takrolimem, mykofenolát mofetilem, kortikosteroidy a monoklonální protilátkou proti receptorům pro IL-2. Během dvou let od transplantace došlo ke třem akutním rejekcím štěpu, které se podařilo zvládnout zvýšením dávky takrolimu a pulsy metylprednizolonu. Transplantace byla celkově úspěšná a imunomodulační léčba neměla významné nežádoucí účinky.

The Lancet, 2008, DOI:10.1016/S0140-6736(08)61276-3Výběr a překlad MUDr. Eliška Potluková, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!