Darusentan: nová léčba hypertenze

Můžeme se těšit na nový způsob léčby arteriální hypertenze, a to pomocí selektivních antagonistů receptoru pro endotelin, např. darusentanu. Mezinárodní studie prokázala účinnost darusentanu u 379 nemocných s arteriální hypertenzí rezistentní na terapii, kteří již byli léčeni minimálně trojkombinací antihypertenzív včetně diuretika v maximální tolerované dávce.

Nemocní byli po dobu 14 týdnů léčeni kromě své běžné léčby buď darusentanem ve třech různých dávkách, nebo placebem. Zatímco placebo dokázalo snížit krevní tlak průměrně o 9/5 mmHg, darusentan snížil krevní tlak o 17/10 mmHg v nejnižší dávce (50 mg) a o 18/11 mmHg v nejvyšší dávce (300 mg denně). Nejčastějším nežádoucím účinkem byla retence tekutin spojená s edémy. V darusentanových skupinách došlo ke třem závažným kardiovaskulárním příhodám a v placebové skupině jeden nemocný zemřel náhlou srdeční smrtí. Darusentan je tak zřejmě velmi účinný lék, u jehož podávání je třeba monitorovat hydrataci organismu.

The Lancet, 2009, 374, p. 1423–1431

Ohodnoťte tento článek!