Defibrilátor implantovaný profylakticky po infarktu myokardu

Výsledky studie DINAMIT, která sledovala vliv profylaktické implantace kardioverteru-defibrilátoru (ICD) u nemocných po akutním infarktu myokardu, asi své autory příliš nepotěšily…

Vyšlo totiž najevo, že ačkoli implantace ICD snížila počet úmrtí na arytmie, zvýšila mortalitu z jiných příčin, a celkovou mortalitu tedy nesnížila. Studie se zúčastnili nemocní časně po akutním infarktu myokardu, kteří měli ejekční frakci pod 35 %. 332 osobám byl implantován ICD a 342 implantován nebyl. Za střední dobu sledování 30 měsíců v ICD skupině zemřelo 62 osob, v kontrolní skupině zemřelo 58 osob.

New Engl J Med, 2004, 351, p. 2481-2488

Ohodnoťte tento článek!