Demografie cystické fibrózy v Evropě

Milan Macek z 2. lékařské fakulty UK spolu s dalšími špičkovými evropskými odborníky publikoval demografickou studii zaměřenou na výskyt cystické fibrózy v Evropě. Autoři zpracovali údaje z Evropského registru cystické fibrózy, který zahrnoval přes 29 tisíc nemocných.

Ukázalo se, že členství v Evropské unii (k roku 2003) významně ovlivňovalo přežití nemocných s cystickou fibrózou. V zemích EU byl medián věku nemocných 17 let, zatímco mimo EU jen 12 let. Podíl nemocných starších 40 let dosáhl v zemích EU 5 %, zatímco v zemích mimo EU to bylo jen 2,4 %. Zdá se tedy, že v zemích EU je významně lepší péče o nemocné s cystickou fibrózou.

The Lancet 2010, 375, p. 1007–1013

Ohodnoťte tento článek!