Diabetická neuropatie

1MUDr. Radim Mazanec, Ph. D., 1MUDr. Tomáš Nedělka, 1MUDr. Veronika Potočková, 2MUDr. Šárka Malá, 2MUDr. Jan Šťovíček, 2prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, 2MUDr. Marcela Pipková, 3, 4, 5MUDr. Zlatko Pastor, Ph. D. 1Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Neurologická klinika 2Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika 3Nestátní zdravotnické zařízení GONA, Praha 4Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Gynekologicko-porodnická klinika 5Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Sexuologický ústav Diabetes mellitus je chronické onemocnění, kterým v České republice trpí okolo 850 000 pacientů a dalších 200 000 osob diabetes prokazatelně má, ale neví o tom. Základní prevencí pozdních komplikací je normoglykémie, ale dosáhnout bezpečně normální glykémie je u většiny pacientů celkem obtížné – prostě terapií nedovedeme úplně nahradit komplexní regulace, které udržují fluktuace koncentrace glukózy v plazmě s minimální amplitudou. Výsledkem tohoto stavu je vysoká prevalence důsledků pozdních komplikací hyperglykémie. Prevalence jakékoliv formy diabetické neuropatie je velmi těžko postižitelná a zjistitelná. Starší data uvádějí, že poškození periferních nervů lze zjistit po 20 letech trvání diabetu prakticky u každého pacienta s diabetem. Jinak platí, že k objektivní diagnostice neuropatie se odhodlává lékař pouze tehdy, když má pacient potíže. A v tom je zřejmě příčina rozdílů v datech, které prevalenci neuropatie u pacientů s diabetem popisují. Autonomní neuropatie je povětšinou v časných fázích bezpříznaková, stejně jako periferní senzitivní diabetická polyneuropatie se zprvu subjektivně projeví pouze diskrétními příznaky, jež méně zkušený lékař může bagatelizovat. A v pozdním stadiu pak pacient paradoxně, i když má velmi závažnou poruchu funkce periferních nervů a je zatížen vysokým rizikem zejména syndromu diabetické nohy, necítí nic, a proto si také na nic nestěžuje. Navíc, prostředky pro farmakologickou terapii diabetické neuropatie jsou velmi, ale skutečně velmi omezené. Protože jsem přesvědčen, že problematika diabetické neuropatie, a zejména potenciál jejích důsledků (amputace, náhlá smrt…) jsou stále v praxi podceňované, inicioval jsem následující malý „odborný speciál“, a tak tuto poměrně opomíjenou oblast komplikací diabetu zviditelnit.

Ohodnoťte tento článek!