Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie (DR) je nejčastější příčina slepoty lidí v produktivním věku ve vyspělých zemích. V roce 2005 žilo v ČR 740 000 diabetiků, v roce 2013 jich bylo již 860 000. S narůstajícím počtem diabetiků stoupá i počet pacientů s DR – má ji každý osmý diabetik. Nejzávažnější proliferativní forma DR byla zjištěna v roce 2013 u 27 000 pacientů, tj. u 3 % z celkového počtu diabetiků. V České republice žije momentálně 2500 lidí slepých v důsledku diabetické retinopatie.
Dokonalou kompenzací základního onemocnění dokážeme vznik DR výrazně oddálit a progresi již přítomné zpomalit. Zároveň máme v současnosti k dispozici řadu nových možností léčby (např. intravitreálně podávaná léčiva, pars plana vitrektomie). Spolupráce diabetologa a oftalmologa je pro úspěšnou léčbu DR zásadní.
Velká část diabetologů, praktických lékařů a internistů neindikuje správně pravidelný oftalmologický screening. Zde platí doporučení odeslat pacienta k vyšetření oftalmologem v době stanovení diagnózy diabetes mellitus (oba typy DM), a dále minimálně 1krát za rok. Česká diabetologická společnost (ČDS) zavedla velmi podrobné diabetické průkazy, které informují lékaře jiných oborů o kompenzaci diabetika. Bohužel tyto průkazy nemívají vyplněné všechny předepsané údaje a oftalmolog v nich často marně hledá aktuální hodnoty glykovaného hemoglobinu, krevního tlaku nebo hladiny lipidů.
Na druhé straně při očním vyšetření nedochází vždy ke kvalitnímu vyšetření. Pacient musí být při každé kontrole rozkapán a vyšetřen v mydriáze. ČDS navrhuje definovat síť očních ambulancí typu I, II a III. Oční ambulance typu I umožňují plošně kvalitní screening diabetické retinopatie s možností provádět barevné fotografie sítnice. Ambulance typu II mají možnost komplexně diagnostikovat DR pomocí fluorescenční angiografie s možností laserové terapie. A nakonec pracoviště typu III provádějí vitreoretinální chirurgii a intravitreální aplikaci léčivých přípravků u diabetiků s pokročilou formou DR a diabetické makulopatie.
Důsledná spolupráce diabetologa a oftalmologa je tedy pro prevenci, diagnostiku a léčbu DR zásadní. Lékaři by se měli vzájemně informovat o svých postupech. Pacient by měl s sebou vždy dostat zprávu, kde lékař srozumitelně uvede své nálezy a plánovaný postup léčby. Diabetologové musí pečlivě hlídat pravidelnost oftalmologických vyšetření a odesílat pacienty k vyšetření včas. Oftalmolog musí zajistit kvalitní vyšetření a léčbu pacienta, eventuálně odeslat pacienta na vyšší pracoviště, pokud si to jeho nález vyžaduje.

O autorovi| MUDr. Juraj Šimičák Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, Oční klinika 1Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., 1MUDr. Pavlína Piťhová, 2MUDr. Alena Adamíková, Ph. D., 3MUDr. Martin Šín, Ph. D., FEBO, 3MUDr. Oldřich Chrapek, Ph. D., 3 MUDr. Irena Šínová, FEBO, 3prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO, 4doc. MUDr. Petr Kolář, Ph. D., 5doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc., 6MUDr. Radka Pěkná, 7MUDr. Miroslav Veith, 8doc. MUDr. Jan Studnička, Ph. D. 1Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika 2Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, Interní klinika, Diabetologické centrum 3Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, Oční klinika 4Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Brno, Oční klinika 5Institut klinické a experimentální medicíny, Centrum diabetologie 6Thomayerova nemocnice, Oční oddělení 7Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Oftalmologická klinika 8Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oční klinika

Ohodnoťte tento článek!