Dieta v léčbě hyperaktivních dětí

Podle některých teorií se na vzniku dětské hyperaktivity (ADHD – Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) podílí nesprávné složení potravy. Studie INCA (Impact of Nutrition on Children with ADHD) je randomizovaná studie, která zahrnula 100 belgických a holandských dětí s diagnózou ADHD.

V první části studie držela polovina dětí po dobu pěti týdnů přísnou restrikční dietu omezující příjem imunoglobulinu G (IgG) v potravě, druhá polovina dětí jedla dál svou standardní stravu. Ukázalo se, že dětem na dietě velmi významně pokleslo celkové skóre hodnotící aktivitu ADHD. V druhé fázi studie, kdy byly děti naopak vystaveny potravinám s vysokým obsahem IgG, skóre významně vzrostlo. K relapsu ADHD došlo u 19/33 (63 %) dětí, a to nezávisle na sérových koncentracích IgG. Autoři studie uzavírají, že přísná restrikční dieta je vhodným diagnostickým nástrojem k určení toho, zda je ADHD vyvolán potravou a že předepisování restrikční diety na bázi sérových koncentrací IgG není vhodné. Restrikční dieta se tak zřejmě stane standardní léčbou ADHD.

The Lancet, 2011, published online, doi:10.1016/S0140-6736(10)62227-1

Ohodnoťte tento článek!